Vad ä en a-kassa och varför ska man vara med i en sådan?

En a-kassa, eller arbetslöshetskassa, är den som administrerar och betalar ut ersättning till arbetslösa som är medlemmar i den aktuella a-kassan. Genom att betala medlemsavgift har man tillgång till en typ av försäkring som ger dig ersättning om du skulle bli arbetslös. Vilken a-kassa du ska vara medlem i beror delvis på vilket fackförbund du tillhör, men du behöver inte vara medlem i någon fackförening för att vara medlem i en a-kassa. När du ska välja a-kassa bör du ta reda på vilken arbetslöshetskassa som riktar sig till den yrkesgrupp som du tillhör. Ersättningen du får från a-kassan beror på vilken inkomst du haft innan du blev arbetslös, men alla a-kassor har ett gemensamt tak som regleras av regeringen.

A-kassan har som uppgift att utreda och besluta om ersättningens storlek för den enskilde medlemmen och kontrollerar också att man söker arbete i den utsträckning som krävs för att ha rätt till ersättning. A-kassan finansieras dels av medlemsavgifter och dels av statsbidrag från Arbetsförmedlingen. För att få bli medlem i en a-kassa krävs att du arbetar. För att sedan få ersättning om du blir arbetslös, krävs också att du varit medlem en viss tid, annars har du endast rätt till en så kallad grundersättning som inte är baserad på tidigare inkomst.