Hur går jag med i a-kassan?

A-kassan, eller arbetslöshetskassan, är egentligen inte en enda a-kassa, utan flera. Vilken du ska tillhöra beror på vad du jobbar med eller vilket fack du är med i. Du behöver dock inte vara med i facket för att gå med i en a-kassa eftersom dessa medlemskap är separata. För att få bli medlem i en a-kassa behöver du dock arbeta och för att få ersättning om du skulle bli utan jobb måste du ha varit medlem i en a-kassa en viss tid. A-kassan utreder sedan din rätt till ersättning, vilken nivå du ska få ersättning på och betalar ut denna till dig under tiden du är arbetslös och har rätt till ersättning.

Du måste också vara aktivt arbetssökande. Ersättning från a-kassan har du endast rätt till under en begränsad tid och du kan inte få mer än en viss maximal dagpenning. Din ersättningsnivå baseras på hur mycket du tjänat per år innan arbetslösheten, men har ett tak som bestämts av regeringen. Tjänar du mer än en viss summa varje månad, så har du endast bara rätt till ett visst maxbelopp. Har du en kompletterande inkomstförsäkring från din fackförening, kan du komma över detta maximala tak.