Hur går jag med i a-kassan?

A-kassan, eller arbetslöshetskassan, är egentligen inte en enda a-kassa, utan flera. Vilken du ska tillhöra beror på vad du jobbar med eller vilket fack du är med i. Du behöver dock inte vara med i facket för att gå med i en a-kassa eftersom dessa medlemskap är separata. För att få bli medlem i en a-kassa behöver du dock arbeta och för att få ersättning om du skulle bli utan jobb måste du ha varit medlem i en a-kassa en viss tid. A-kassan utreder sedan din rätt till ersättning, vilken nivå du ska få ersättning på och betalar ut denna till dig under tiden du är arbetslös och har rätt till ersättning.

Du måste också vara aktivt arbetssökande. Ersättning från a-kassan har du endast rätt till under en begränsad tid och du kan inte få mer än en viss maximal dagpenning. Din ersättningsnivå baseras på hur mycket du tjänat per år innan arbetslösheten, men har ett tak som bestämts av regeringen. Tjänar du mer än en viss summa varje månad, så har du endast bara rätt till ett visst maxbelopp. Har du en kompletterande inkomstförsäkring från din fackförening, kan du komma över detta maximala tak.

Vad ä en a-kassa och varför ska man vara med i en sådan?

En a-kassa, eller arbetslöshetskassa, är den som administrerar och betalar ut ersättning till arbetslösa som är medlemmar i den aktuella a-kassan. Genom att betala medlemsavgift har man tillgång till en typ av försäkring som ger dig ersättning om du skulle bli arbetslös. Vilken a-kassa du ska vara medlem i beror delvis på vilket fackförbund du tillhör, men du behöver inte vara medlem i någon fackförening för att vara medlem i en a-kassa. När du ska välja a-kassa bör du ta reda på vilken arbetslöshetskassa som riktar sig till den yrkesgrupp som du tillhör. Ersättningen du får från a-kassan beror på vilken inkomst du haft innan du blev arbetslös, men alla a-kassor har ett gemensamt tak som regleras av regeringen.

A-kassan har som uppgift att utreda och besluta om ersättningens storlek för den enskilde medlemmen och kontrollerar också att man söker arbete i den utsträckning som krävs för att ha rätt till ersättning. A-kassan finansieras dels av medlemsavgifter och dels av statsbidrag från Arbetsförmedlingen. För att få bli medlem i en a-kassa krävs att du arbetar. För att sedan få ersättning om du blir arbetslös, krävs också att du varit medlem en viss tid, annars har du endast rätt till en så kallad grundersättning som inte är baserad på tidigare inkomst.